இன்று ஆனி 10, ஹேவிளம்பி வருடம்.

முஸ்லிம் பண்டிகைகள் 2016

ஜூன் June

7

ரம்ஜான் முதல் தேதி : ஜனவரி 7, செவ்வாய்

ஜூலை July

6

ரம்ஜான் பண்டிகை : ஜூலை 6, புதன்

செப்டம்பர் September

13

பக்ரீத் பண்டிகை : செப்டம்பர் 13, செவ்வாய்

அக்டோபர் October

312

ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு : அக்டோபர் 3, திங்கட்கிழமை.
மொஹரம் பண்டிகை : அக்டோபர் 12, புதன்கிழமை.

டிசம்பர் December

13

மிலாடி நபி : டிசம்பர் 13, செவ்வாய்