11-05-2017 அன்று சித்திரை 28, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்சித்திரை 28,வியாழன் . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிபிரதமை
சந்திராஷ்டமம்அசுபதி, ரேவதி
இசுலாமிய‌ நாள்ஷஃபான் 14
விரத‌, விசேஷங்கள்பெரிய‌ நகசு

சித்திரை 28, வியாழன், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : பிரதமை. சந்திராஷ்டமம் : அசுபதி, ரேவதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : பெரிய‌ நகசு