02-05-2017 அன்று சித்திரை 19, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்சித்திரை 19,செவ்வாய் . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசப்தமி
சந்திராஷ்டமம்கேட்டை, மூலம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஷஃபான் 5
விரத‌, விசேஷங்கள்

சித்திரை 19, செவ்வாய், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : சப்தமி. சந்திராஷ்டமம் : கேட்டை, மூலம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :