01-05-2017 அன்று சித்திரை 18, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்சித்திரை 18,திங்கள் . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசஷ்டி
சந்திராஷ்டமம்அனுஷம், கேட்டை
இசுலாமிய‌ நாள்ஷஃபான் 4
விரத‌, விசேஷங்கள்ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham, தொழிலாளர் தினம்
விடுமுறைஅரசு விடுமுறை (Government Holidays)

சித்திரை 18, திங்கள், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : சஷ்டி. சந்திராஷ்டமம் : அனுஷம், கேட்டை. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : அரசு விடுமுறை (Government Holidays). விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham, தொழிலாளர் தினம்