31-03-2017 அன்று ப‌ங்குனி 18, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 18,வெள்ளி . துர்முகி வருடம்
திதிசதுர்த்தி
சந்திராஷ்டமம்சித்திரை
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 2
விரத‌, விசேஷங்கள்கார்த்திகை விரதம், சதுர்த்தி விரதம்

June 2017

ப‌ங்குனி 18, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சதுர்த்தி. சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கார்த்திகை விரதம், சதுர்த்தி விரதம்