29-03-2017 அன்று ப‌ங்குனி 16, துர்முகி வருடம்.

ப‌ங்குனி 16, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவிதியை. சந்திராஷ்டமம் : உத்திரம், ஹ‌ஸ்தம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : அரசு விடுமுறை (Government Holidays). விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சந்திர‌ தரிசனம், தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு