25-03-2017 அன்று ப‌ங்குனி 12, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 12,சனி . துர்முகி வருடம்
திதிதிரயோதசி
சந்திராஷ்டமம்ஆயில்யம், பூசம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 25
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு, பிரதோசம் (Pradosham)

ப‌ங்குனி 12, சனி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திரயோதசி. சந்திராஷ்டமம் : ஆயில்யம், பூசம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு, பிரதோசம் (Pradosham)