24-03-2017 அன்று ப‌ங்குனி 11, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 11,வெள்ளி . துர்முகி வருடம்
திதிதுவாதசி
சந்திராஷ்டமம்புனர்பூசம், பூசம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 24
விரத‌, விசேஷங்கள்சர்வ‌ ஏகாதசி, சிறிய‌ நகசு

ப‌ங்குனி 11, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவாதசி. சந்திராஷ்டமம் : புனர்பூசம், பூசம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சர்வ‌ ஏகாதசி, சிறிய‌ நகசு