22-03-2017 அன்று ப‌ங்குனி 9, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 9,புதன் . துர்முகி வருடம்
திதிதசமி
சந்திராஷ்டமம்திருவாதிரை, மிருகசீரிஷம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 22
விரத‌, விசேஷங்கள்கொடிய‌ நகசு

June 2017

ப‌ங்குனி 9, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : தசமி. சந்திராஷ்டமம் : திருவாதிரை, மிருகசீரிஷம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கொடிய‌ நகசு