20-03-2017 அன்று ப‌ங்குனி 7, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 7,திங்கள் . துர்முகி வருடம்
திதிஅஷ்டமி
சந்திராஷ்டமம்ரோகிணி
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 20
விரத‌, விசேஷங்கள்திஷ்ரோஷ்டகை

ப‌ங்குனி 7, திங்கள், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : அஷ்டமி. சந்திராஷ்டமம் : ரோகிணி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :