19-03-2017 அன்று ப‌ங்குனி 6, துர்முகி வருடம்.

நாள்ப‌ங்குனி 6,ஞாயிறு . துர்முகி வருடம்
திதிசப்தமி
சந்திராஷ்டமம்கார்த்திகை
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 19
விரத‌, விசேஷங்கள்கரிநாள்

ப‌ங்குனி 6, ஞாயிறு, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சப்தமி. சந்திராஷ்டமம் : கார்த்திகை. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கரிநாள்