13-03-2017 அன்று மாசி 29, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 29,திங்கள் . துர்முகி வருடம்
திதிபிரதமை
சந்திராஷ்டமம்அவிட்டம், சதயம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 13
விரத‌, விசேஷங்கள்காம‌ தகனம், ஹோலிப் பண்டிகை

மாசி 29, ஞாயிறு, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : பிரதமை. சந்திராஷ்டமம் : அவிட்டம், சதயம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : காம‌ தகனம், ஹோலிப் பண்டிகை