09-03-2017 அன்று மாசி 25, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 25,வியாழன் . துர்முகி வருடம்
திதிதுவாதசி
சந்திராஷ்டமம்பூராடம், மூலம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 9
விரத‌, விசேஷங்கள்சுபமுகூர்த்தம்

மாசி 25, வியாழன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவாதசி. சந்திராஷ்டமம் : பூராடம், மூலம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சுபமுகூர்த்தம் (Suba Muhurtham)