07-03-2017 அன்று மாசி 23, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 23,செவ்வாய் . துர்முகி வருடம்
திதிதசமி
சந்திராஷ்டமம்அனுஷம், கேட்டை
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 7
விரத‌, விசேஷங்கள்

மாசி 23, செவ்வாய், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : தசமி. சந்திராஷ்டமம் : அனுஷம், கேட்டை. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :