05-03-2017 அன்று மாசி 21, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 21,ஞாயிறு . துர்முகி வருடம்
திதிஅஷ்டமி
சந்திராஷ்டமம்சுவாதி, விசாகம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 5
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு, பர்ஸ்ட் ஸன்டே

மாசி 21, ஞாயிறு, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : அஷ்டமி. சந்திராஷ்டமம் : சுவாதி, விசாகம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு