04-03-2017 அன்று மாசி 20, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 20,சனி . துர்முகி வருடம்
திதிசப்தமி
சந்திராஷ்டமம்சித்திரை, சுவாதி
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 4
விரத‌, விசேஷங்கள்கார்த்திகை விரதம்

June 2017

மாசி 20, சனி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சப்தமி. சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை, சுவாதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கார்த்திகை விரதம்