03-03-2017 அன்று மாசி 19, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 19,வெள்ளி . துர்முகி வருடம்
திதிசஷ்டி
சந்திராஷ்டமம்சித்திரை, ஹ‌ஸ்தம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 3
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு, ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

மாசி 19, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சஷ்டி. சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை, ஹ‌ஸ்தம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு, ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham