02-03-2017 அன்று மாசி 18, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 18,வியாழன் . துர்முகி வருடம்
திதிதிதித்துவயம்
சந்திராஷ்டமம்ஹ‌ஸ்தம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 2
விரத‌, விசேஷங்கள்சதுர்த்தி விரதம்

மாசி 18, வியாழன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திதித்துவயம். சந்திராஷ்டமம் : ஹ‌ஸ்தம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சதுர்த்தி விரதம்