01-03-2017 அன்று மாசி 17, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 17,புதன் . துர்முகி வருடம்
திதிதிரிதியை
சந்திராஷ்டமம்உத்திரம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிஸானி 1
விரத‌, விசேஷங்கள்ஆஷ் வெட்னஸ்டே, கரிநாள், பெரிய‌ நகசு

June 2017

மாசி 17, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திரிதியை. சந்திராஷ்டமம் : உத்திரம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கரிநாள்