இன்று ஆனி 10, ஹேவிளம்பி வருடம்.

கார்த்திகை விரதம்

Karthigai ( Krittika ) Fasting ( Viratham ) Dates Calendar. Tamil Calendar showing days for observing Karthigai day fasting. Karthigai -கார்த்திகை விரதம் அனுசரிக்கும் நாள்காட்டும் காலண்டர்.