29-06-2017 அன்று ஆனி 15, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆனி 15,வியாழன் . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசஷ்டி
சந்திராஷ்டமம்அவிட்டம், திருவோணம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஷவ்வால் 4
விரத‌, விசேஷங்கள்ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ஆனி 15, வியாழன், ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : சஷ்டி. சந்திராஷ்டமம் : அவிட்டம், திருவோணம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham