25-06-2017 அன்று ஆனி 11, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆனி 11,ஞாயிறு . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிதுவிதியை
சந்திராஷ்டமம்மூலம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரமலான் 29
விரத‌, விசேஷங்கள்சந்திர‌ தரிசனம்
விடுமுறைஞாயிறு விடுமுறை

June 2017

ஆனி 11, ஞாயிறு, ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : துவிதியை. சந்திராஷ்டமம் : மூலம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சந்திர‌ தரிசனம்