17-06-2017 அன்று ஆனி 3, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்ஆனி 3,சனி . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசூன்ய‌ திதி
சந்திராஷ்டமம்பூரம், மகம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரமலான் 21
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு

ஆனி 3, சனி, ஹேவிளம்பி வருடம்.

Thithi / திதி : சூன்ய‌ திதி. சந்திராஷ்டமம் : பூரம், மகம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு