08-06-2017 அன்று வைகாசி 25, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்வைகாசி 25,வியாழன் . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிசதுர்த்தசி
சந்திராஷ்டமம்பரணி
இசுலாமிய‌ நாள்ரமலான் 12
விரத‌, விசேஷங்கள்சுபமுகூர்த்தம்

June 2017

வைகாசி 25, வியாழன், மன்மத‌ வருடம்.

Thithi / திதி : சதுர்த்தசி. சந்திராஷ்டமம் : பரணி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சுபமுகூர்த்தம்