31-01-2017 அன்று தை 18, துர்முகி வருடம்.

நாள்தை 18,செவ்வாய் . துர்முகி வருடம்
திதிசதுர்த்தி
சந்திராஷ்டமம்ஆயில்யம், மகம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 2
விரத‌, விசேஷங்கள்சதுர்த்தி விரதம்

June 2017

தை 18, செவ்வாய், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சதுர்த்தி. சந்திராஷ்டமம் : ஆயில்யம், மகம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சதுர்த்தி விரதம்