29-01-2017 அன்று தை 16, துர்முகி வருடம்.

நாள்தை 16,ஞாயிறு . துர்முகி வருடம்
திதிதுவிதியை
சந்திராஷ்டமம்புனர்பூசம், பூசம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 30
விரத‌, விசேஷங்கள்சந்திர‌ தரிசனம்

தை 16, ஞாயிறு, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவிதியை. சந்திராஷ்டமம் : புனர்பூசம், பூசம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சந்திர‌ தரிசனம்