24-01-2017 அன்று தை 11, துர்முகி வருடம்.

நாள்தை 11,செவ்வாய் . துர்முகி வருடம்
திதிதுவாதசி
சந்திராஷ்டமம்கார்த்திகை, பரணி
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 25
விரத‌, விசேஷங்கள்கரிநாள், சிறிய‌ நகசு

தை 11, செவ்வாய், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவாதசி. சந்திராஷ்டமம் : கார்த்திகை, பரணி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கரிநாள், சிறிய‌ நகசு