22-01-2017 அன்று தை 9, துர்முகி வருடம்.

நாள்தை 9,ஞாயிறு . துர்முகி வருடம்
திதிதசமி
சந்திராஷ்டமம்அசுபதி, ரேவதி
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 23
விரத‌, விசேஷங்கள்

தை 9, ஞாயிறு, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : தசமி. சந்திராஷ்டமம் : அசுபதி, ரேவதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :