20-01-2017 அன்று தை 7, துர்முகி வருடம்.

நாள்தை 7,வெள்ளி . துர்முகி வருடம்
திதிஅஷ்டமி
சந்திராஷ்டமம்உத்திரட்டாதி
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 21
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு

June 2017

தை 7, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : அஷ்டமி. சந்திராஷ்டமம் : உத்திரட்டாதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு