18-01-2017 அன்று தை 5, துர்முகி வருடம்.

நாள்தை 5,புதன் . துர்முகி வருடம்
திதிசஷ்டி
சந்திராஷ்டமம்சதயம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 19
விரத‌, விசேஷங்கள்

தை 5, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சஷ்டி. சந்திராஷ்டமம் : சதயம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :