15-01-2017 அன்று தை 2, துர்முகி வருடம்.

தை 2, சனி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திரிதியை. சந்திராஷ்டமம் : உத்திராடம், பூராடம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : அரசு விடுமுறை (Government Holidays). விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : திருவள்ளுவர் தினம்