13-01-2017 அன்று மார்கழி 29, துர்முகி வருடம்.

நாள்மார்கழி 29,வெள்ளி . துர்முகி வருடம்
திதிபிரதமை
சந்திராஷ்டமம்கேட்டை, மூலம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 14
விரத‌, விசேஷங்கள்போகிப் பண்டிகை

மார்கழி 29, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : பிரதமை. சந்திராஷ்டமம் : கேட்டை, மூலம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : போகிப் பண்டிகை