12-01-2017 அன்று மார்கழி 28, துர்முகி வருடம்.

நாள்மார்கழி 28,வியாழன் . துர்முகி வருடம்
திதிபவுர்ண‌மி (Pournami Days)
சந்திராஷ்டமம்கேட்டை
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 13
விரத‌, விசேஷங்கள்பௌர்ணமி, விவேகான‌ந்தர் பிறந்த‌ தினம்

June 2017

மார்கழி 28, வியாழன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : பவுர்ண‌மி (Pournami Days). சந்திராஷ்டமம் : கேட்டை. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : பௌர்ணமி, விவேகான‌ந்தர் பிறந்த‌ தினம்