09-01-2017 அன்று மார்கழி 25, துர்முகி வருடம்.

நாள்மார்கழி 25,திங்கள் . துர்முகி வருடம்
திதிதுவாதசி
சந்திராஷ்டமம்சுவாதி
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 10
விரத‌, விசேஷங்கள்

மார்கழி 25, திங்கள், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவாதசி. சந்திராஷ்டமம் : சுவாதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :