07-01-2017 அன்று மார்கழி 23, துர்முகி வருடம்.

நாள்மார்கழி 23,சனி . துர்முகி வருடம்
திதிதசமி
சந்திராஷ்டமம்சித்திரை, ஹ‌ஸ்தம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 8
விரத‌, விசேஷங்கள்

மார்கழி 23, சனி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : தசமி. சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை, ஹ‌ஸ்தம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :