02-01-2017 அன்று மார்கழி 18, துர்முகி வருடம்.

நாள்மார்கழி 18,திங்கள் . துர்முகி வருடம்
திதிதிதித்துவயம்
சந்திராஷ்டமம்ஆயில்யம், பூசம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 3
விரத‌, விசேஷங்கள்சதுர்த்தி விரதம், சிறிய‌ நகசு

மார்கழி 18, திங்கள், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திதித்துவயம். சந்திராஷ்டமம் : ஆயில்யம், பூசம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சதுர்த்தி விரதம், சிறிய‌ நகசு