01-01-2017 அன்று மார்கழி 17, துர்முகி வருடம்.

நாள்மார்கழி 17,ஞாயிறு . துர்முகி வருடம்
திதிதிரிதியை
சந்திராஷ்டமம்புனர்பூசம், பூசம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரப்யூஸானி 2
விரத‌, விசேஷங்கள்ஆங்கில‌ வருட‌ பிறப்பு
விடுமுறைஅரசு விடுமுறை (Government Holidays)

June 2017

மார்கழி 17, ஞாயிறு, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திரிதியை. சந்திராஷ்டமம் : புனர்பூசம், பூசம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : அரசு விடுமுறை (Government Holidays). விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : ஆங்கில‌ வருட‌ பிறப்பு