28-02-2017 அன்று மாசி 16, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 16,செவ்வாய் . துர்முகி வருடம்
திதிதுவிதியை
சந்திராஷ்டமம்பூரம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 30
விரத‌, விசேஷங்கள்கரிநாள், சந்திர‌ தரிசனம்

மாசி 16, செவ்வாய், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவிதியை. சந்திராஷ்டமம் : பூரம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கரிநாள், சந்திர‌ தரிசனம்