23-02-2017 அன்று மாசி 11, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 11,வியாழன் . துர்முகி வருடம்
திதிதுவாதசி
சந்திராஷ்டமம்திருவாதிரை
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 25
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு, சுபமுகூர்த்தம்

மாசி 11, வியாழன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவாதசி. சந்திராஷ்டமம் : திருவாதிரை. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு, சுபமுகூர்த்தம் (Suba Muhurtham)