19-02-2017 அன்று மாசி 7, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 7,ஞாயிறு . துர்முகி வருடம்
திதிஅதிதி
சந்திராஷ்டமம்அசுபதி, பரணி
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 21
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு

மாசி 7, ஞாயிறு, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : அதிதி. சந்திராஷ்டமம் : அசுபதி, பரணி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு