15-02-2017 அன்று மாசி 3, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 3,புதன் . துர்முகி வருடம்
திதிபஞ்சமி
சந்திராஷ்டமம்சதயம், பூரட்டாதி
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 17
விரத‌, விசேஷங்கள்

மாசி 3, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : பஞ்சமி. சந்திராஷ்டமம் : சதயம், பூரட்டாதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் :