14-02-2017 அன்று மாசி 2, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 2,செவ்வாய் . துர்முகி வருடம்
திதிசதுர்த்தி
சந்திராஷ்டமம்அவிட்டம், சதயம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 16
விரத‌, விசேஷங்கள்உலக‌ காதலர் தினம், சிறிய‌ நகசு

June 2017

மாசி 2, செவ்வாய், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : சதுர்த்தி. சந்திராஷ்டமம் : அவிட்டம், சதயம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : உலக‌ காதலர் தினம், சிறிய‌ நகசு