13-02-2017 அன்று மாசி 1, துர்முகி வருடம்.

நாள்மாசி 1,திங்கள் . துர்முகி வருடம்
திதிதிரிதியை
சந்திராஷ்டமம்அவிட்டம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 15
விரத‌, விசேஷங்கள்பெரிய‌ நகசு

மாசி 1, திங்கள், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திரிதியை. சந்திராஷ்டமம் : அவிட்டம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : பெரிய‌ நகசு