11-02-2017 அன்று தை 29, துர்முகி வருடம்.

நாள்தை 29,சனி . துர்முகி வருடம்
திதிபிரதமை
சந்திராஷ்டமம்உத்திராடம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 13
விரத‌, விசேஷங்கள்சிறிய‌ நகசு

தை 29, சனி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : பிரதமை. சந்திராஷ்டமம் : உத்திராடம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சிறிய‌ நகசு