08-02-2017 அன்று தை 26, துர்முகி வருடம்.

நாள்தை 26,புதன் . துர்முகி வருடம்
திதிதிரயோதசி
சந்திராஷ்டமம்அனுஷம், கேட்டை
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 10
விரத‌, விசேஷங்கள்பிரதோசம் (Pradosham), ஸ்ரீ வராஹத் துவாதசி

தை 26, புதன், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திரயோதசி. சந்திராஷ்டமம் : அனுஷம், கேட்டை. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : பிரதோசம் (Pradosham)