07-02-2017 அன்று தை 25, துர்முகி வருடம்.

நாள்தை 25,செவ்வாய் . துர்முகி வருடம்
திதிதுவாதசி
சந்திராஷ்டமம்அனுஷம், விசாகம்
இசுலாமிய‌ நாள்ஜமாதிலவ‌ல் 9
விரத‌, விசேஷங்கள்சர்வ‌ ஏகாதசி

June 2017

தை 25, செவ்வாய், துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : துவாதசி. சந்திராஷ்டமம் : அனுஷம், விசாகம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சர்வ‌ ஏகாதசி