இன்று ஆனி 10, ஹேவிளம்பி வருடம்.

அஷ்டமி நாட்கள் (Ashtami) 2016

This Page shows the list of Ashtami Days of the Year 2016 in Tamil Calendar.

ஜனவரி January

8 24

ஜனவரி 8,புதன்
ஜனவரி 24,வெள்ளி

பெப்ரவரி February

7 22

பெப்ரவரி 7,வெள்ளி
பெப்ரவரி 22,சனி

மார்ச் March

8 24

மார்ச் 8, சனி
மார்ச் 24, திங்கள்

ஏப்ரல் April

7 22

ஏப்ரல் 7, திங்கள்
ஏப்ரல் 22, செவ்வாய்

மே May

7 21

மே 7, புதன்
மே 21, புதன்

ஜூன் June

5 20

ஜூன் 5, வியாழன்
ஜூன் 20, வெள்ளி

ஜூலை July

5 19

ஜூலை 5, சனி
ஜூலை 19, சனி

ஆகஸ்டு August

3 17

ஆகஸ்டு 3, ஞாயிறு
ஆகஸ்டு 17, ஞாயிறு

செப்டம்பர் September

2 16

செப்டம்பர் 2, செவ்வாய்
செப்டம்பர் 16, செவ்வாய்

அக்டோபர் October

1 16 31

அக்டோபர் 1, புதன்
அக்டோபர் 16, வியாழன்
அக்டோபர் 31, வெள்ளி

நவம்பர் November

14 29

நவம்பர் 14, வெள்ளி
நவம்பர் 29, சனி

டிசம்பர் December

14 29

டிசம்பர் 14, ஞாயிறு
டிசம்பர் 29, திங்கள்