28-04-2017 அன்று சித்திரை 15, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்சித்திரை 15,வெள்ளி . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிதிதித்துவயம்
சந்திராஷ்டமம்சித்திரை, சுவாதி
இசுலாமிய‌ நாள்ஷஃபான் 1
விரத‌, விசேஷங்கள்கரிநாள்

June 2017

சித்திரை 15, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : திதித்துவயம். சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை, சுவாதி. விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : கரிநாள்