22-04-2017 அன்று சித்திரை 9, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்சித்திரை 9,சனி . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிஏகாதசி
சந்திராஷ்டமம்ஆயில்யம், பூசம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 24
விரத‌, விசேஷங்கள்சர்வ‌ ஏகாதசி

June 2017

சித்திரை 9, சனி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : ஏகாதசி. சந்திராஷ்டமம் : ஆயில்யம், பூசம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சர்வ‌ ஏகாதசி