21-04-2017 அன்று சித்திரை 8, ஹேவிளம்பி வருடம்.

நாள்சித்திரை 8,வெள்ளி . ஹேவிளம்பி வருடம்
திதிதசமி
சந்திராஷ்டமம்புனர்பூசம், பூசம்
இசுலாமிய‌ நாள்ரஜப் 23
விரத‌, விசேஷங்கள்சுபமுகூர்த்தம்

June 2017

சித்திரை 8, வெள்ளி, துர்முகி வருடம்.

Thithi / திதி : தசமி. சந்திராஷ்டமம் : புனர்பூசம், பூசம். விடுமுறை நாட்கள் / Holidays : . விரதம் (அ) விசேஷங்கள் : சுபமுகூர்த்தம்